Prijava sažetaka za IX. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji je završen. Zahvaljujemo svim autorima na sudjelovanju.

VAŽNI DATUMI

01.02.2021. – rok za slanje sažetaka

15.02.2021. – rok za predaju kongresnih radova

UPUTA ZA PISANJE SAŽETAKA:

 • duljina: max 300 riječi
 • prihvaćaju se sažeci na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku
 • naslov bi trebao biti kratak, informativan i sadržavati glavne ključne riječi
 • potrebno je navesti puna imena autora i naslove pozicija u odgovarajućim institucijamam te adrese institucija u kojima je rad obavljen
 • kontakti autora – puna poštanska i e-adresa, telefonski broj, odjel, ustanova, grad i država
 • broj riječi, broj tablica i brojki
 • Uputa za podnošenje sažetaka

 

UPUTE ZA PRIPREMU E-POSTERA

Što je E-poster?
E-poster je elektronička verzija tradicionalnih postera i prikazuje se na zaslonima monitora tijekom fizičke konferencije ili na virtualnoj platformi. E-poster može uključivati tekst, brojke i slike.

Kada mogu vidjeti određeni plakat?
Svi e-posteri bit će dostupni na 29virtualnoj platformi kongresa u JPG formatu od početka simpozija do 20. travnja 2021.

Spremanje e-postera u .jpg / .png formatu.

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format)
 • molimo da ne koristite fontove manje od 10pt veličine
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
 • spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu: Save As .jpg /.png
 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
 • molimo da koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman)
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.