Naknade:

Kategorija AKTIVNO SUDJELOVANJEPASIVNO SUDJELOVANJE
Liječnici specijalisti180 EUR / 1.359 kn100 EUR / 755 kn
Specijalizanti  50 EUR / 377,50 kn50 EUR / 377,50 kn
Studenti15 EUR / 115 kn

Sve cijene uključuju PDV i plaćaju se u protuvrijednosti u kunama.

Naknada za aktivno sudjelovanje uključuje:

 • Pristup virtualnoj platformi IX. hrvatskog kongresa o psihofarmakoterapiji i 29. Simpozija psihijatara podunavskih zemalja, koja uključuje :
  • sažetke i kongresne radove u digitalnom obliku
  • video prezentacije i predavanja,
  • panel rasprave u prijenosu uživo
 • Objavu članka u časopisu Psychiatria Danubina
 • knjigu sažetaka i kongresni suplement časopisa Psychiatria Danubina u digitalnom formatu

 

Naknada za pasivno sudjelovanje uključuje:

 • Pristup virtualnoj platformi IX. hrvatskog kongresa o psihofarmakoterapiji i 29. Simpozija psihijatara podunavskih zemalja, koja uključuje :
  • sažetke i kongresne radove u digitalnom obliku
  • video prezentacije i predavanja,
  • panel rasprave u prijenosu uživo
 • knjigu sažetaka i kongresni suplement časopisa Psychiatria Danubina u digitalnom formatu

 

PLAĆANJE:

Rokovi za uplatu naknada:
• za aktivno sudjelovanje – 28. veljače 2021.
• za pasivno sudjelovanje – 15. ožujka 2021.

Plaćanje je moguće putem sigurnog online sustava za plaćanje kreditnim karticama American Express, Eurocard/MasterCard i Visa, ili putem bankovnog transfera. U slučaju plaćanja putem banke navedite broj ponude/predračuna u polje poziv na broj.

Svi bankarski troškovi idu na teret uplatitelja.

Za izvanredne performanse preporučujemo da koristite preglednik Google Chrome ili Mozilla. Izbjegavajte upotrebu Internet Explorera.

SLUŽBENI JEZIK: Engleski (simultano prevođenje neće biti osigurano).