Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora


Predsjednik:
prof. dr. Miro Jakovljević

Tajnica: doc. dr. Bjanka Vuksan Ćusa

Rizničar: dr. Oliver Ojdanić

Upravni odbor: prof. dr. Dražen Begić, prof. dr. Igor Filipčić, prof. dr. Trpimir Glavina, prof. dr. Dalibor Karlović, prof. dr. Darko Marčinko, prof. dr. Ivan Požgain, doc. dr. Ljiljana Radanović-Grgurić, prof. dr. Marina Šagud.


U suradnji s:

Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Miro Jakovljević (Zagreb), predsjednik

Dražen Begić (Zagreb)

Igor Filipčić (Zagreb)

Trpimir Glavina (Split)

Dalibor Karlović (Zagreb)

Davor Lasić (Split)

ZNANSTVENI SAVJET:

Pavo Filaković (Osijek), predsjednik

Dragan Babić (Mostar)

Alma Džubur Kulenović (Sarajevo)

Mevludin Hasanović (Tuzla)

Miro Klarić (Mostar)

Blanka Kores-Plesničar (Ljubljana)

Srđan Milovanović (Beograd)

Izet Pajević (Tuzla)

 

TAJNIŠTVO:

Sarah Bjedov

Nenad Jakšić

Duško Rudan

Jakša Vukojević

TEHNIČKI ORGANIZATOR

PENTA d.o.o.

Professional Congress Organizer / Digital Congress Organizer

Izidora Kršnjavoga 25, 10000 Zagreb, Croatia

VAT No.: 31375495391, ID code:  HR-AB-01-080183668

Kontakt osoba: Silvija Matić

T:  + 385 (0) 1 4628 613

M: + 385 (0) 91 2015 004

F:  + 385 (0) 1 4553 284

E:   silvija.matic@penta-zagreb.hr

W:  www.penta-zagreb.hr