Poštovane kolegice i kolege,

Srdačno vas pozdravljamo i pozivamo da sudjelujete na IX Hrvatskom kongresu o psihofarmakoterapiji, koji će se održati u sklopu 29. simpozija udruženja psihijatara podunavskih zemalja od 18 – 20. ožujka 2021. godine u virtualnom obliku. Organizatori ovog kongresa su Hrvatsko društvo za kreativnu psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, u suradnji s Medicinskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu.

Kongres je posvećen aktualnoj krizi u kliničkoj psihofarmakologiji i novim mogućnostima unapređenja farmakoterapije u psihijatriji s posebim naglaskom na temu „Transdisciplinarni integrativni pristup u psihijatriji, personalizirana medicina i kreativna psihofarmakoterapija“.

Tijekom i nakon desetljeća mozga (1990-1999) došlo je do velike ekspanzije kliničke psihofarmakolgije uz pojavu novih, djelotvornih, ali i nerijetko kontroverznih koncepata, psihofarmakoterapijskih paradigmi i algoritama. Dolazak značajnog broja novih antidepresiva, antipsihotika, stabilizatora raspoloženja i anksiolitika značajno je pridonio terapijskom optimizmu i sve većim očekivanjima u liječenju duševnih poremećaja. Kao što se to obično događa, nakon velikih očekivanja dolaze velika razočaranja tako da je suvremena  psihofarmakoterapija posljednjih godina postala predmet mnogih kritika i osporavanja, kako osnovanih na činjenicama tako i posve neopravdanih i vrlo štetnih za psihijatrijske bolesnike. Na sreću u krizama se otvaraju novi vidici i putovi razvoja tako i nove spoznaje o neurobiološkim osnovama duševnog zdravlja i mentalnih poremećaja obećavaju nove mogućnosti liječenja, ali i značajno unapređenje psihofarmakoterapije sa sadašnjim raspoloživim lijekovima.

Na kongresu će ugledni psihijatri i neuroznanstvenici iz naše zemlje i regije prezentirati najnovije spoznaje o sadašnjem stanju i novim mogućnostima u kliničkoj psihofarmakologiji.

Organizacijski odbor želi vam toplu dobrodošlicu i obećava edukativno i vrlo vrijedno profesionalno iskustvo.